Vi har kompetansen og fagkunnskapen som sikrer deg faglig taksering

Vi takserer din eiendom, effektivt og pålitelig. Når vi anslår takst medregner vi både bygningsmasse og tomt.

TILSTANDSRAPPORT – EIERSKIFTE

En eierskifterapport er en av flere tilstandsrapporter som benyttes ved kjøp og salg av bolig. Denne anvendes når man skal kontrollere bygningsdeler hvor det erfaringsmessig kan oppstå konflikt mellom kjøper og selger.

TILSTANDSRAPPORT

En tilstandsrapport tar for seg boligens eller objektets byggetekniske tilstand. Det finnes mange ulike tilstandsrapporter å velge mellom.

REKLAMASJON / SKADETAKST

Skulle eiendommen din få en skade som følge av for eksempel en naturkatastrofe, vannlekkasje eller lynnedslag, vil en reklamasjonstakst eller skadetakst gi deg et godt grunnlag når du skal søke erstatning hos forsikringsselskapet.

UAVHENGIG KONTROLL

Takst og Bygg Consult AS utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1.

VERDI- OG LÅNETAKST

En verdi- og lånetakst anslår verdien av både bygningsmasse og tomt. Faktorer som bygningens generelle stand, eventuelle feil eller mangler, solforhold samt utsikt og beliggenhet spiller alle inn under vurderingen.

FORENKLET LÅNETAKST

En forenklet lånetakst er en enklere utgave av verdi- og lånetaksten. Denne typen takst blir kun benyttet i forbindelse med finansiering av boligeiendommer og er et rimeligere alternativ til den mer omfattende verdi- og lånetaksten.

Byggelånskontroll

Bankene krever at du har en byggelånskontrollør når du skal i gang med ditt byggeprosjekt om det er ny enebolig eller omfattende renovering. Vi hjelper med gjennomgang av budsjett og kvalitetssikring av kalkyler ovenfor kunde og bank.